Dom starejših občanov Krško

Mesani pevski zbor Pragersko