Dom starejših občanov Krško

Pihalna godba – koncert