Dom starejših občanov Krško

PRIREDITVE V MESECU JANUARJU

• Torek 07. januar ob 9.30 uri – SLIKARSKA DELAVNICA

• Četrtek 09. januar ob 10h – RADI PIŠEMO Z ROKO

• Sreda 15. januar ob 10.30 uri – ˇ MIŠKE + ČAJ PARTY ˇ

• Ponedeljek 20. januar ob 14. uri – TOMBOLA

• Četrtek 23. januar ob 10. uri – RADI PIŠEMO Z ROKO

• Sreda 29. januar ob 10.30 uri – ˇKUHANO VINO + SLANE PALČKE PARTYˇ

• Vse dni v tednu od 14.00 do 14.30 ure – DOMSKE NOVICE V KAVARNI NA TRGU

• Vsak ponedeljek, sredo in četrtek od 14.30 do 15. ure – DRUŽENJE V KAVARNI NA TRGU

• Vse srede v mesecu ob 15.30 uri poteka telovadba pod vodstvom Staneta Iskra