Življenje ni narejeno iz želja, temveč iz dejanj vsakogar izmed nas.

Naziv organa
DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO

Skrajšana oblika
DSO Krško

Naslov
Kovinarska ulica 13
8270 Krško

Telefon
07/4881 850

Elektronski naslov
krsko@ssz-slo.si

Odgovorna uradna oseba
Ani Nuša Masnik
direktorica

Datum prve objave kataloga
januar 2011

Datum zadnje spremembe
januar 2011

Katalog je dostopen na spletnem naslovu
http:/www.dsokrsko.si

Druge oblike kataloga
V pisni obliki, na sedežu DSO Krško