Dom starejših občanov Krško

Dobrodošli na strani Doma starejših občanov Krško

V Krškem govorimo o organiziranem socialnem varstvu od leta 1977 dalje, ko je bil zgrajen stari dom na Vidmu, ki je najprej deloval kot enota Doma upokojencev Impoljca, od septembra 1995 pa kot samostojni zavod. Leta 1998 smo se preselili na sedanjo lokacijo. V tem času , ko smo že osmo leto v novem domu, se je število uporabnikov naše storitve povečalo za več kot 200%.

Zavod nudi svojim stanovalcem nastanitev, prehrano, zdravstveno varstvo, zdravstveno nego, fizioterapijo, vključevanje v aktivnosti delovne terapije, funkcionalne terapije in ostale aktivnosti, ki se izvajajo v zavodu in seveda ustrezajo njihovim potrebam in zmožnostim. Storitev institucionalnega varstva se izvaja po metodah individualnega ali timskega dela, upoštevaje splošna strokovna načela aktivnosti in avtonomije, možnost izbire in dostopnosti.

Osnovno socialno oskrbo v domu plačujejo uporabniki oziroma njihovi zavezanci (svojci), pod določenimi pogoji pa oskrbo za uporabnike doplačuje delno ali v celoti občina. Zdravstvene storitve se zagotavljajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Cilj našega strokovnega dela je, skladno z zakonskimi predpisi in osnovnimi načeli politike kakovosti, ponuditi starejšim ljudem celovito, kakovostno oskrbo, ki bo ustrezala potrebam starejših, njihovim zmožnostim in pričakovanjem.

Zaposleni se od vsega začetka zavedamo, da je za naše stanovalce ta hiša drugi, mnogokrat zadnji dom, zato se trudimo, da poleg strokovnosti na vseh področjih, v prostor vnašamo domačnost in prijaznost, ki daje ljudem občutek zaželenosti in spojenosti z okoljem in ljudmi, kjer bivajo.