Dom starejših občanov Krško

Sprejem

IMG_2664-1

Za sprejem v dom potrebujete:

  • prošnjo na že pripravljenem obrazcu, ki ga samo izpolnite
  • mnenje vašega osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju in potrebni terapiji, ki ne sme biti starejše od meseca dni
  • izjavo glede plačila stroškov bivanja s strani tretje osebe
  • pooblastilo tretji osebi za urejanje intitucionalnega varstva oz. odločbo pristojnega CSD o postavitvi skrbnika za poseben primer

Za informacije in vprašanja nas lahko obiščete, pokličete ali vprašate preko Email naslova: krsko@ssz-slo.si

Splošne informacije