Življenje ni narejeno iz želja, temveč iz dejanj vsakogar izmed nas.

Za sprejem v dom potrebujete:

  • prošnjo na že pripravljenem obrazcu, ki ga samo izpolnite
  • mnenje vašega osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju in potrebni terapiji, ki ne sme biti starejše od meseca dni
  • izjavo glede plačila stroškov bivanja s strani tretje osebe
  • pooblastilo tretji osebi za urejanje intitucionalnega varstva oz. odločbo pristojnega CSD o postavitvi skrbnika za poseben primer

Obrazci so enaki za vse tri oblike storitev (celodnevno institucionalno, začasno in dnevno varstvo).

Prošnjo lahko oddate:

  • osebno v socialni službi doma, kjer vam bo socialna delavka z veseljem razkazala hišo, razložila način življenja in vam odgovorila na vsa vaša vprašanja,
  • po navadni pošti na naslov DSO Krško, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško,
  • po elektronski pošti na naslov krsko@ssz-slo.si (posredovani obrazci morajo biti skenirani zaradi podpisov)

Obrazci

Vsi obrazci so .pdf formatu. Posamezni obrazec lahko s klikom na povezavo odprete ali prenesete v svoj računalnik.

Obrazce odprete s klikom na ustrezni obrazec spodaj.