Dom starejših občanov Krško

Aktivnosti

  • aktivno sodelovanje stanovalcev ob kreiranju življenja v domu
  • vspodbujanje ustvarjalnosti v okviru delavnic delovne terapije
  • pevski zbor
  • organiziranje kulturnih prireditev in srečanj s svojci
  • praznovanja rojstnih dni
  • obujanja starih šeg in običajev
  • izleti in pikniki
  • sodelovanje stanovalcev pri izdajanju domskega časopisa
  • prostovoljno delo
  • popoldanske aktivnosti