Življenje ni narejeno iz želja, temveč iz dejanj vsakogar izmed nas.

Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva, namenjena posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si želijo oziroma potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno. Osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo je, da se uporabniki dnevno vračajo domov. Standardi za celodnevno obliko storitve se smiselno uporabljajo tudi za dnevno obliko.

Dnevno varstvo sodi med oblike varstva, ki so varovancu prijazne, saj ne zahtevajo zapustitve domačega okolja v celoti, ampak povezuje oboje, “ostati doma” in “biti varen in oskrbovan” v času odsotnosti svojcev. Takšna oblika varstva zagotavlja varovancem čim daljše bivanje v domačem okolju in daljše obdobje prilagajanja na celodnevno institucionalno varstvo.