Dom starejših občanov Krško

Dnevno varstvo

Dnevno varstvo je institucionalna oblika varstva, kjer del dneva varovanci preživijo v DSO Krško, preostali del dneva pa v domačem okolju, kjer jim oskrbo in varstvo nudijo svojci.

Sodi med oblike varstva, ki so varovancu prijazne, saj ne zahtevajo zapustitve domačega okolja v celoti, ampak povezuje oboje, “ostati doma” in “biti varen in oskrbovan” v času odsotnosti svojcev. Zaradi teh razlogov bo dnevno varstvo v prihodnosti vse bolj iskana oblika ponudbe.

Takšna oblika varstva zagotavlja varovancem čim daljše bivanje v domačem okolju in daljše obdobje prilagajanja na celodnevno institucionalno varstvo.