Dom starejših občanov Krško

Dodatne dejavnosti v DSO Krško

 • Prostovoljno delo
 • Tačke pomagačke (terapija s pomočjo psov)
 • Spominčica (Slovensko združenje za pomoč pri demenci)
  1x mesečno
 • Skupine za samopomoč (Center za socialno delo Krško)
  1x tedensko
 • Literarna skupina (sodelovanje z Valvasorjevo knjižnico Krško)
  1x mesečno
 • Maševanje in spoved v domski kapelici (župnik iz Leskovca)
  1x mesečno
 • Sodelovanje z lokalnimi ustanovami (osnovne šole, srednje šole, vrtci, rdeči križ …)