Življenje ni narejeno iz želja, temveč iz dejanj vsakogar izmed nas.

Začasna (kratkotrajna) namestitev je oblika celodnevnega varstva, ki je namenjena posameznikom,    ki imajo oskrbo zagotovljeno izven institucionalnega varstva in potrebujejo začasno institucionalno varstvo, ker oskrba izven institucionalnega varstva začasno ni zagotovljena ali potrebujejo storitev zaradi akutnega poslabšanja zdravja in bi ob ustrezni pomoči lahko dosegli vsaj delno samostojnost in zato v nadaljevanju ne bi potrebovali dolgotrajne celodnevne oblike institucionalnega varstva.