Življenje ni narejeno iz želja, temveč iz dejanj vsakogar izmed nas.

Postopek se prične z vložitvijo prošnje za sprejem v institucionalno varstvo. Prošnja mora biti podpisana s strani vlagatelja, oziroma s strani zakonitega zastopnika. Prošnji je potrebno priložiti zdravniško mnenje, ki ne sme biti starejše kot mesec dni ter izjavo o plačilu oskrbnih stroškov (v kolikor je potrebno doplačilo s strani druge osebe). Ko prejmemo prošnjo jo obravnava Komisija za sprejem, premestitev in odpust. Popolne prošnje uvrstimo na seznam čakajočih, prosilce pa povabimo na informativni sestanek, kjer podamo več informacij in pokažemo Dom.
Čakalna doba za sprejem v Dom je odvisna od potreb prosilca/ke in željenega bivalnega standarda (eno ali dvoposteljna soba). Ocenjujemo, da je trenutna čakalna doba za sprejem v Dom približno 3 leta (za namestitev v enoposteljno sobo se čakalna doba še podaljša).